Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimikunnan raportti:

Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen:

(Avater) Linkki vihreällä.


Valtion rahoittaman rakentamisen ongelmat:

Selvitysmies Erkki Virtasen raportti

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2017