Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien
ehkäisystä 2017


Elämme monella tapaa uuden luomisen aikaa. SOTE muutosmyllertää mieliä terveydenhuollossa. Hyvinvointisektori kasvaa ja leviää ja yhä useampi toimija tekee työtä sillä saralla. Yksilön omat mahdollisuudet terveyden edistämiseen kasvavat. On monenlaista ns. ’härpäkettä’;terveysteknologian sektori kasvaa huimaa vauhtia. Lääketiede ja sairaanhoito kykenevät hyvin hitaasti ottamaan näitä mahdollisuuksia vastaan ja siihen on monia syitä. Yksi merkittävimmistä on, että uudelta menetelmältä taiteknologialta vaaditaan pitävä näyttö sen pätevyydestä ja merkityksellisyydestä hoidossa ja diagnostiikassa. Sen sijaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisyn puolella voidaan edetä nopeammin käytäntöön.

Lääketiede otti hienon harppauksen, kun Lääkäriseura
Duodecimin toimesta koottiin ns. tarttumattomien sairauksien ennaltaehkäisyn eväät konsensuslausumaksi. Työ valmistui keväällä 2017. Lausumassa ytimenä on epäterveellisten elintapojen karsiminen ja hyvien lisääminen tarkoittaen mm.
alkoholin käyttöä, tupakointia ja huonoja ravitsemuksellisia tapoja ja toisaalta liikuntaa ja sen lisäämistä. Luonto ja ns. kurahousukulttuuri on nostettu mielenkiintoisena parantavana ja ehkäisevänä asiana esille. Teknologiaa
ei ole nostettu esille, ja sen täyden hyödyntämisen mahdollistamiseen vaaditaan vielä muutamia askeleita.

Suuri haaste jatkossa on, miten saadaan lausuman sisältämät
asiat käytäntöön ja näkymään paremmin myös käytännön terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa. Toki jokaisella on ensi sijassa vastuu itsestään, mutta olemme yhteisön ja yhteiskunnan jäseniä ja ympäröivällä todellisuudella ja asenteilla on vain niin suuri merkitys myös yksilön tekemisiin.

Linkki lausumaan vihreällä.